Voor verwijzers

Je kunt als verwijzer terecht bij Gezinssupport.nu voor ambulante specialistische Jeugdhulp en specialistische GGZ.

Belangrijke punten voor u als verwijzer

  • Vermeld duidelijk of het om specialistische Jeugdhulp of specialistische GGZ gaat
  • Vermeld specialistische GGZ indien u uitgebreid onderzoek wenst
  • Vermeld dat u verwijst naar Gezinssupport.nu (AGB code 22220792)
  • Vermeld indien mogelijk uw vermoeden naar een psychische stoornis
  • Vermeld op uw verwijsbrief: datum, gegevens betrokkenen, uw naam, functie en handtekening

U kunt ook gebruik maken van een door ons opgestelde verwijsbrief die u hier kunt vinden. Wanneer u deze verwijsbrief gebruikt, heeft u voldaan aan de eisen die worden gesteld aan een GGZ verwijzing.

Neem contact op om te kijken naar de mogelijkheden

Neem contact met ons op

Alle rechten onder voorbehoud - gezinssupport.nu