Voor jongeren

Vraaggericht

Wij kijken naar jouw vraag! Waar loop je tegenaan of wat zou je graag anders zien? Samen met één van onze jongere coaches zal gekeken worden naar hoe jouw vraag het beste omgezet kan worden in actie. Niet alleen maar praten, maar actie!

Samenwerking

Samenwerken kan je niet alleen. Wij werken samen met de gezinnen aan verandering op basis van gelijkwaardigheid. De regie ligt waar het hoort: bij het gezin. Samen kijken we welke doelen je gezin heeft en wat nodig is om deze doelen te bereiken. Pas als we het eens zijn, gaan we aan de slag. En als je doelen bereikt zijn, stappen wij weer uit.

Deskundigheid

Bij Gezinssupport hechten we groot belang aan de deskundigheid van onze hulpverleners. Zij worden daarom met zorg geselecteerd, niet alleen qua kennis maar ook qua ervaring. Bovendien blijven onze hulpverleners zich ontwikkelen binnen hun vakgebied met behulp van cursussen en opleidingen. Zo blijft onze kennis altijd up-to-date.

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg staat bij ons voorop. De methodes die bij Gezinssupport worden gebruik zijn wetenschappelijk bewezen effectief. Verder meten wij het effect van onze zorg en vragen wij om de mening van onze cliënten over verschillende onderdelen van de hulpverlening. Zodat wij weten wat we kunnen verbeteren.

Hoe je je kunt aanmelden

Na een kennismakingsgesprek zullen we samen met jou en eventueel anderen uit je gezin, kijken naar de vragen die je hebt. We zoeken een collega die ervaring heeft met het onderwerp waar jij tegenaan loopt. Wanneer we het eens zijn over wat het probleem is en wat de passende weg is om tot verandering te komen, stellen we je doelen op en gaan we aan de slag. Wanneer jouw doelen zijn bereikt, zit ons werk erop.

Aanmelden

Wat ik heel prettig vond is dat er zo goed bij onze vraag werd aangesloten. Wij bepaalden en aan ons werd gevraagd wat we wilden. Daardoor voelden we ons vrij om onze eigen keuzes te maken. Wat ook heel fijn was voor onze dochter, is dat zij een persoonlijke brief kreeg waarin alles in makkelijke taal werd uitgelegd. Daarin stond dat zij helemaal goed is zoals ze is. Zij was hier heel blij mee!
Client

Neem contact op om te kijken naar de mogelijkheden

Neem contact met ons op

Alle rechten onder voorbehoud - gezinssupport.nu