Gezinssupport is er voor elk gezinslid

Wat wij belangrijk vinden

Het gezin centraal


Bij Gezinssupport  kijken we naar het hele gezin, omdat we geloven in samenhang. Is één gezinslid uit balans dan is dat voelbaar voor het hele gezin. Ook gaat iedereen  op zijn eigen manier met problemen om. Daarom is het voor ons belangrijk  om niet alleen te kijken naar de wensen van ieder gezinslid apart, maar ook naar het gezin als geheel. 

Samenwerking


Samenwerken kan je niet alleen. Wij werken samen met de gezinnen aan verandering op basis van gelijkwaardigheid. De regie ligt waar het hoort: bij het gezin. Samen kijken we welke doelen je gezin heeft en wat nodig is om deze doelen te bereiken. Pas als we het eens zijn, gaan we aan de slag.  En als je doelen bereikt zijn, stappen wij weer uit.                   

 Deskundigheid 


Bij Gezinssupport hechten we groot belang aan de deskundigheid van onze hulpverleners. Zij worden daarom met zorg geselecteerd, niet alleen qua kennis maar ook qua ervaring. Bovendien blijven onze hulpverleners zich ontwikkelen binnen hun vakgebied met behulp van cursussen en opleidingen. Zo blijft onze kennis altijd up-to-date.       
             

Kwaliteit 


Kwaliteit van zorg staat bij ons voorop. De methodes die bij Gezinssupport worden  gebruik zijn  wetenschappelijk bewezen effectief.  Verder meten wij het   effect van onze zorg en vragen wij om de mening van onze cliënten over verschillende onderdelen van de hulpverlening. Zodat wij weten wat we kunnen verbeteren.

Wat ik heel prettig vond is dat er zo goed bij onze vraag werd aangesloten. Wij bepaalden en aan ons werd gevraagd wat we wilden. Daardoor voelden we ons vrij om onze eigen keuzes te maken. Wat ook heel fijn was voor onze dochter, is dat zij een persoonlijke brief kreeg waarin alles in makkelijker taal werd uitgelegd. Daarin stond dat zij helemaal goed is zoals ze is. Zij was hier heel blij mee!

Cliënt 

Hoe je je kunt aanmelden

Na een kennismakingsgesprek zullen we samen met jou en eventueel anderen uit je gezin, kijken naar de vragen die je hebt. We zoeken een collega die ervaring heeft met het onderwerp waar jij tegenaan loopt. Wanneer we het eens zijn over wat het probleem is en wat de passende weg is om tot verandering te komen, stellen we je doelen op en gaan we aan de slag. Wanneer jouw doelen zijn bereikt, zit ons werk erop.

Wanneer je je wilt aanmelden, kan dat door een beschikking of ons aanmeldformulier te sturen naar info@gezinssupport.nu. Je kunt natuurlijk ook altijd even bellen. We horen je graag!