We hebben vertrouwen in mensen

   We brengen deskundigheid in 

--gezinssupport.nu--

Ons team

MarcMarc heeft jarenlange ervaring op verschillende werkgebieden binnen de jeugdzorg. Hij kent het werkveld daarom van binnen en van buiten. Marc is een man met een duidelijke visie. Hij kan goed luisteren en weet waar te beginnen, ook als 't heel ingewikkeld is.

Neem contact op met Marc via:

OscarOscar is een hulpverlener met ambities. Zijn luisterende en faciliterende houding maken hem tot een laagdrempelige hulpverlener. Oscar is een man met een behoefte aan kwaliteit en ontwikkeling binnen de hulpverlening.  

Neem contact op met Oscar via:

TheaThea is psycholoog voor zowel volwassenen als kinderen. Zij heeft zich gespecialiseerd in het werken met gezinnen. Thea laat zich inspireren door de gedachte dat het niet gaat om de vraag of je het kunt, maar wat er voor nodig is.

Neem contact op met Thea via:

ElsEls is systeemtherapeut met meerdere specialisaties en een brede werkervaring.
Het ontmoeten van en mogen aansluiten bij bijzondere mensen - ieder met een eigen verhaal of zoektocht - is haar passie.Neem contact op met Els via:

FrankFrank is een allervriendelijkst echtgenoot en vader van 3 zonen. Daarnaast ook een allround volwassenenpsychiater met een zeer brede ervaring en veel hart voor zijn patiënten en collega’s. Kwaliteit van zorg en communicatie, integriteit en respect voor de ander staan centraal in zijn werkwijze.
 

Neem contact op met Frank via:


Of via een van de collega's

NoortjeNoortje is een orthopedagoog en is gespecialiseerd in opvoedings- en ontwikkelingsproblematiek. Samen met het hele gezin kijkt ze naar wat er nodig is om de doelen te bereiken. De begrippen rust, openheid, aansluiten en positiviteit zijn kenmerkend voor Noortje en haar manier van werken.


Neem contact op met Noortje via:

UshiUshi is psychiater gespecialiseerd in psychische problemen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Ze vindt het belangrijk om in de behandeling, naast aandacht voor de medische aspecten, te onderzoeken hoe er in het gezin omgegaan wordt met psychische kwetsbaarheid. De veerkracht van het kind en het gezin zijn voor haar waardevolle elementen die duurzaam herstel kunnen helpen bewerkstelligen.

Neem contact op met Ushi via:

DainelaDainela is een pedagoog met als expertise het jonge kind. Door gezinnen te coachen en te begeleiden op het gebied van opvoeding, werkt zij samen met het gezin aan een rustig en veilig pedagogisch klimaat. Ook vindt ze het belangrijk dat de hulpverlening aansluit bij de leefwereld en behoeftes van de cliënt. Daarom staan flexibiliteit, open- en eerlijkheid bij haar centraal. Neem contact op met Dainela via:

MarijkeMarijke studeert Forensische Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden. Eerder studeerde Marijke af als filosofe, maar ze was nog niet klaar met leren! Ze loopt van februari tot en met oktober stage bij Gezinssupport om ervaring op te doen als gezinscoach en persoonlijk begeleider.  Ze is nieuwsgierig, hard werkend en kijkt er naar uit veel ervaring op te doen.


Neem contact op met Marijke via:

Ik heb ervaring met andere instanties en ben erg blij met hoe je me hier hebt benaderd. Je bent niet gaan spitten in mijn verleden, maar hebt me bekeken in het hier en nu, met hoe ik nu in het leven sta en nu mijn kinderen opvoed. Daardoor voelde ik me serieus genomen.

Een cliënt

Je kunt ons op verschillende manieren bereiken

Telefonisch